• ikon
  Karsten Rudbeck Jessen den 20-01-2017
  Skoleledernyt UGE 3
  It
  Den kommunal pædagogiske dagsorden er aktuelt præget beslutninger, der skal træffes vedr. indførelse af en såkaldt ”én til én-løsning” – én device pr. elev.

  Som beslutningsgrundlaget er lige nu, så er vi ganske tæt på en ”én til én-løsning” for eleverne i Junior-og Ungeuniverserne. Forventningerne til Børneuniverserne lander med en vis sandsynlighed på en dækning, der hedder ”én til tre” som et minimum.

  Overgangen til it-baseret undervisning kommer derfor til at præge det kommende skoleårs planlægning. Og det det både pædagogisk, teknisk/administrativt/økonomisk, …

  I takt med planlægningen – og drøftelserne lokalt i de pædagogiske fora og Skolebestyrelsen – blive løbende orienteret.

  Spændende bliver det!
   
  Indeklima
  I forbindelse med indeklimaundersøgelserne på Ungeuniverset har jeg afventet tilbagemeldingen fra Arbejdstilsynet. Efter at have rykket for en sådan fik vi svar i går. Arbejdstilsynet udsteder ikke noget påbud. I stedet har de tilsendt skolen en Vejledning – en vejledning der handler om indeklima og luftkvalitet. Se vedlagte bilag.

  Arbejdstilsynets afgørelse ændrer ikke umiddelbart ved den saneringsplan, der indledes om en god uges tid. Det gode undervisnings- og arbejdsmiljø har fortsat høj prioritet.

  Indskrivning
  Indskrivningen til kommende børnehaveklasse pågår stadig – til og med uge 4. Samtidig arbejdes der hårdt på visiteringen af elever til I-klasserækken sideløbende med at processen for overgangen fra 6.årg. til Ungeuniverset kører. 3 dynamiske processer, der alle har/får indvirkning på forberedelsen til og tilrettelæggelsen af det kommende skoleår.

  Skolebyggeri
  Vi er nu der i processen, hvor vi er ganske tæt på at kunne sende materiale i udbud. Lige om lidt ligger sagen til politisk behandling – det samtidig med at der på Byrådsniveau planlægges og gennemføres et temamøde, hvor kun skolebyggeriet står på dagsordenen. Alle – mig selv inklusive – længes efter, at gravemaskinerne tager fat på grunden, og det velvidende at alt forarbejdet, der oftest er papirarbejde og mødevirksomhed, skal til.
  Det er fortsat muligt at følge med på www.haderslevsyd.info

  SB-møde på tirsdag
  Der er lagt op til spændende drøftelser på Skolebestyrelsens møde på tirsdag. Blandt mange emner kan nævnes: Indeklima, ungekultur/ungemiljø, Talentklasser, SUUS, Esport, Modtageområdet, klassekvotienter og Regnskab 16/Budget 17. Der er ingen forventning om, at vi på mødet når i mål med alle områder. Men emnerne hænger på en eller anden måde sammen og skal derfor italesættes samtidigt.

  Alle ønskes en god weekend.

  Karsten Rudbeck Jessen
  Skoleleder
   
 • ikon
  John Skovby den 19-01-2017
  SØNDER OTTING SKOLE SØGER:

  MATEMATIK - BIOLOGI - FYSIK/KEMI - LÆRER

  2 fuldtids lærerstillinger på Sønder Otting Skole.

  Er du klar til at tage aktiv del i arbejdet med pædagogisk udvikling af Sønder Otting Skoles Ungeunivers?

  Sønder Otting Skole søger pr. 1. marts 2017 eller tidligere lærere, der kan varetage undervisningen i matematik, fysik/kemi, geografi, samfundsfag samt evt. musik.

  LÆS MERE VIA LINK:
 • Johanne Marie Jørgensen den 16-01-2017

  Mandag den 9. januar havde alle klasser dansk fagdag, hvor der blev arbejdet med rim, rytmer og lyrik. Alle elever i 1.-6. årgang fik denne dag en fantastisk oplevelse med forfatteren Thorstein Thomsen, som levende og engageret fortalte, spillede og sang.
   
 • 23-01-2017
  15:30-18:15
  Skole/hjemsamtaler 9.A Januar 2017 · 9A
  1
 • 23-01-2017
  15:30-18:15
  Skole-hjemsamtaler 9.C · 9C
  1
 • 24-01-2017
  17:00-20:00
  Skolebestyrelsesmøde · 0A · 0B · 0C · 0-1X · 1A · 1B · 2A · 2B · 3A · 3B · 3C · 4A · 4B · 5A · 5B · 6A · 6B · 6A · 6B · 6C · 8A · 8B · 8C · 8D · 8E · 8F · 9A · 9B · 9C · 9D · 9E · 9F · 9I · 9A · 9B · 9D · 9E · 9F · 9I · 8-9S · 8-9T · 7-9S · 8IA · 8IB · 7S · 9-10T
  1
 • 25-01-2017
  14:30-16:40
  Skole/hjem samtaler · 9IB · 9IA
  1
 • 25-01-2017
  14:30-17:30
  Skole/hjem-samtaler 9.f · 9F
  1
 • 25-01-2017
  14:30-18:30
  Skolehjemsamtaler · 9D
  1
 • 25-01-2017
  15:30-18:15
  Skole-hjemsamtaler · 9C
  1
 • 25-01-2017
  15:30-18:15
  Skole/hjemsamtaler 9.A Januar 2017 · 9A
  1
 • 25-01-2017
  15:30-18:30
  Skole-hjemsamtaler 9.C · 9C
  1
 • 26-01-2017
  13:30-15:00
  Workshop multisport · 7IA · 7IB · 8IA · 8IB · 9IA · 9IB
  1
 • 26-01-2017
  14:30-16:00
  Skolehjemsamtaler · 9D
  1
 • 26-01-2017
  14:30-16:40
  Skole/hjem samtaler · 9IB · 9IA
  1
 • 26-01-2017
  18:30-20:00
  Workshop forældre 9.i · 9IA · 9IB
  1